Alkoholbehandling medMinnesotakuren – effektiv alkoholafvænning

08 November 2018
Astrid Pedersen
Alkoholbehandling medMinnesotakuren - effektiv alkoholafvænning

Er din kollega begyndt at lugte af øl eller spiritus, når han eller hun møder op på jobbet? Har du kendskab til, at vedkommende går igennem en hård tid, og måske ikke har verdens stærkeste psyke? Så er det din pligt som kollega at træde til, og hjælpe din kollega og hans eller hendes familie med at få sat et passende behandlingsforløb i stand. Og selv hvis det skulle vise sig, at din kollega ikke har noget bagland, som kan støtte op om et sådant forløb, bør du tage ansvar alligevel.

Få hjælp til alkoholafvænning hos professionelt behandlingscenter

Dette betyder dog ikke, at du skal stå med hele byrden alene. Der er altid hjælp og støtte at få, hvis du ønsker at hjælpe en misbrugsramt med at komme ud af afhængigheden. Du kan kontakte en professionel og erfaren misbrugskonsulent, som kan hjælpe dig med at identificere problemet og dettes omfang, samt guide dig igennem de mange svære skridt, der skal tages for at få din kollega på ret kurs igen.

Først og fremmest er det vigtigt, at du tilrettelægger konfrontationen på hensigtsmæssig vis. Og her kan det være en rigtig god idé at kontakte et misbrugscenter, som kan hjælpe med et tilrettelægge et behandlingsforløb, således at der står en seng parat fra det øjeblik, den misbrugsramte har erkendt sit problem. Der skal nemlig smedes mens jernet er varmt, hvis ikke personen skal falde tilbage i misbruget igen, af ren og skær skamfølelse over sin adfærd.

Behandlingscenter Søby Park – alkoholafvænning med Minnesotakuren

Et sådant behandlingscenter er Behandlingscenter Søby Park. Her finder du en stab af læger, sygeplejersker og terapeuter med særlig ekspertise inden for misbrugsbehandling. Til centeret er også tilknyttet omsorgspersoner og mentorer, som selv har gennemgået forløbet, og derfor kan trække på såvel deres professionelle uddannelse som på egne erfaringer. Læs mere på https://www.behandlingscentersoebypark.dk/ 

Flere Nyheder