Det sidste farvel til en elsket

04 January 2021
Lykke Holzmann Søby

Når en nær slægtning er død, er det meget rart at have en mulighed, hvor du og din familie og venner kan sige et sidste farvel. Begravelsesceremonien er lavet netop til det formål.

Kirkeceremonien kan til en vis grad tilpasses for at tage hensyn til den afdødes ønsker. Målet bør være at give et farvel, som den afdøde havde ønsket. Hvis du vælger at have en civil begravelse, er der ingen regler for, hvordan ceremonien skal se ud, så du kan planlægge den nøjagtigt som du ønsker. Når du har bestilt en kirke og en dato, vil præsten kontakte den pårørende for at blive enige om et tidspunkt og sted, hvor du kan ses. Ved denne lejlighed gennemgår I sammen musikken og salmerne, der skal spilles og synges, eventuelle taler, hvis du ønsker at låne kirkens båre (ingen blomster på kisten) og andre mulige detaljer.

En begravelse i Randers  ser normalt ud som nedenfor, men rækkefølgen kan variere lidt mellem forskellige menigheder.

Eksempel på kremeringsbegravelse

Klokken ringer folk ind.
Indledende musik på orgel. Det er almindeligt, at menigheden rejser sig, når de pårørende tager plads.
Mulighed for solosang eller solomusik.
Salmesang.
Begravelsestjeneste (præst eller slægtning) med bøn.
Overførslen. Menigheden rejser sig. Præsten laver korsets tegn over kisten eller lader jorden falde tre gange på kisten. Læsning fra Bibelen. Salmesang.
Begravelsesbøn med Fadervor.
Salmesang.
Farvel. De nærmeste pårørende siger først farvel til kisten og vender derefter tilbage til deres steder. Så følger de andre efter tur og vender derefter tilbage til deres steder. Eventuelle taler holdes.
Afslutningsbøn efterfulgt af velsignelsen.
Mulighed for solosang eller solomusik.
Afslutning af musik.
De nærmeste pårørende forlader kirken, de andre følger. Kisten er tilbage i kirken.
Klokke ringer ud i overensstemmelse med lokale skikke.

Eksempel på begravelse – med farvel ved graven

Klokken ringer folk ind
Indledende musik på orgel. Det er almindeligt, at menigheden rejser sig, når de pårørende tager plads.
Mulighed for solosang eller solomusik.
Salmesang
Begravelsestale (præst eller slægtning) med bøn
Overførslen. Menigheden rejser sig. Præsten laver korsets tegn over kisten eller lader jorden falde tre gange på kisten.
Læsning fra Bibelen
Salmesang
Begravelsesbøn med Fadervor
Velsignelsen
Salmesang
Mulighed for solosang eller solomusik.
Kisten udføres under orgelmusik. De pårørende går direkte efter kisten til graven, efterfulgt af de andre tilstedeværende.
Kisten sænkes ned i graven
Farvel ved graven. De nærmeste pårørende først, efterfulgt af de andre tilstedeværende, går frem og lægger deres blomster i graven. Eventuelle taler holdes.
Afsluttende bøn. Mulighed for salmesang og ringeklokke efter lokale skikke eller pårørendes ønsker.

Flere Nyheder